Kişisel Verilerinizin Korunması Hakkında Bilgilendirme

Kişisel verilerin korunması politikası

Tanitimbayisi.com.tr olarak kişisel verilerinizin korunması için elimizden gelen azami çabayı göstermekteyiz. Kişisel verileriniz 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu uyarınca işlenmekte ve sunucularımızda muhafaza edilmektedir.

1-Veri Sorumlusu Sıfatıyla Bilgilendirme

Tanitimbayisi.com.tr olarak kişisel verileriniz 6698 sayılı KVKK uyarınca kaydedilmek, saklanılmakta, güncellenmekte ve yine ilgili kanunun izin verdiği ölçülerde üçüncü kişilere aktarılıp, işlenebilmektedir.

2-Kişisel Verilerinizin Ne Şekilde İşlenebileceği

6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu uyarınca Tanitimbayisi.com.tr olarak kişisel verilerinizi ilgili kanunun sınırları içerisinde otomatik olarak çalışan veya otomatik olmayıp çeşitli uygulamalar, yazılımlar kullanılarak kaydedip, depolanıp, saklanıp, yeniden düzenlenip veya değiştirilerek çeşitli yöntemlerde işlenebilmektedir. Burada yer alan işlemler 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu uyarınca kişisel verilerin işlenmesi olarak kabul edilmektedir.

3- Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebepleri 

Web siteniz ile paylaştığınız kişisel veriler, 

Müşterilerimizden talep ettiğiniz hizmetleri yerine getirebilmek, sözleşmenin taleplerimizi uygun olarak gerçekleştirmek ve de sunulan ürün ve hizmetlerin geliştirmek için;

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi hakkında olan kanun 6502 sayılı olan Tüketicinin Korunması Kanunu ile bu düzenlemelerle yapılan 26.08.2015 tarihli 29457 sayılı Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve bununla ilgili yönetmelik 27.11.2014 tarihli 29188 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Mesafeli Satış Yönetmeliği ve diğer mevzuatlar kapsamında işlemi gerçekleştiren kişilerin kimliğin tespit etmek amacıyla kişisel ve gerekli olan diğer bilgileri kayıt altına almak için;

Bankacılık ve Elektronik Ödeme dalında zorunluluk taşıyan ödeme sistemleri elektronik sözleşme veya kâğıt ortamında işleme tabi tutulacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirmek için;

Kamu güvenliğine ilişkin olan hususlarda ve hukuki uyuşmazlık anlarında talep anlarında ve de mevzuat gereğince savcılara, ilgili mahkemelere bilgi vermek amacıyla;

Sitemize üye olan kişilere geniş kapsamlar sunabilmek ve bu kapsamları sunmaya yardımcı olacak kişi veya kurumlara yasal çerçeveler içerisinde paylaşabilmek için; 

6698 sayılı KVKK uygun olacak şekilde işlenecektir.

4-Kişisel Verilerinizin Aktarılabilecek Kişi veya Kurumlar Hakkında Bilgilendirme

Yukarıda belirtilmiş olan amaçlar kapsamında Tanitimbayisi.com.tr ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz aktarılabileceği kişi ve kurumlar; ana hissedarlar, hissedarlarımız, doğrudan veya dolaylı olmak üzere yurt içi veya yurt dışında olan iştiraklarimiz, başta Tanitimbayisi.com.tr sitesinin altyapısını üye ve firmalar olmak üzere bunlarla sınırlı kalmamakla, verilen hizmete doğrudan ilgili olan kişi veya kurumlar, faaliyetlerimize devam edebilmek için hizmet aldığımız veya veri işleme alanında faaliyet gösteren işbirliği içerisinde olduğumuz, program içerisinde yer alan ortaklar, yurt içi veya yurt dışı 3. kişiler veya kuruluşlar olmaktadır.

5-Kişisel Verilerinizin Toplama Şekli

Kişisel verileriniz,

Tanitimbayisi.com.tr sitesine yapacağınız kayıtlarda doldurduğumuz form aracılığıyla ad, soy ad, adres, telefon, e-mail, cep telefonu numarası, TC, iş e-mail adresi ile, kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yapacağınız sayfada olan tercihler, Gerçekleşmiş olan işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerezlerde gezinme süreleri, konum bilgisi ve detaylarını içeren bilgiler şeklinde;

Konferans, eğitim ve danışmanlık hizmetlerimiz, satış ve pazarlama departmanındaki çalışanlarımız, kâğıt üzerinde yer alan formlar, kartvizitler, dijital pazarlama kanalları ile elde edilen veriler ve çağrı merkezi aracılığıyla yazılı, sözlü elektronik ortamdan gerçekleştirilen iletişimlerde ;

Tanitimbayisi.com.tr iş birliği yapmak, iş başvurusunda bulunmak, teklif verme gibi amaçlarla kartvizit, CV ve teklif gibi öteki yollarla kişisel verilerini bizimle paylaşan kişilerden alınan fiziki, sanal ve sözlü, yüz yüze ya da yazılı veya elektronik ortamlardan;

Ayrıca Tanitimbayisi.com.tr adresinden bağımsız ve bağımlı olan farklı kaynaklardan elde edilen web sitesi, blog, oyun, anket, yarışma, kampanya ve benzeri amaçlarla kullanılan web sitelerinde ve de sosyal medya platformlarından elde edilen veriler, e-bülten okuma, tıklama hareketleri, kamuya açık olan verita banlarından sunduğu veriler, sosyal medya platformları (Facebook, Google, İnstagram, YouTube, Snapchat, TikTok, Twitter) gibi sosyal medya platformlarından paylaşıma açık profil veya verilerden; işlenip toplanabilmektedir.

6-KVKK Yürürlüğe Girmeden Önce Elde Edilen Kişisel Verileriniz

07.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren KVKK’dan önce üyelik, elektronik bülten izni, ürün ve hizmet satın alımı ve diğer yöntemlerle elde edilen, hukuka uygun olan kişisel bilgileriniz burada yer alan şartlara ve koşullara uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.

7-kişisel Verilerinizin Aktarılması

Türkiye’de işlenerek Türkiye veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek amacıyla, yukarıdaki yöntemlerden herhangi birisi kullanılarak elde edilmiş kişisel verileriniz KVKK kapsamında olmakla birlikte ve burada yer alan sözleşmenin amacına uygun olarak Yurtdışında bulunan ( Kişisel veriler Kurulu tarafından onaylanan, Kişisel verilerin korunması konusunda yeteri kadar önleme ve yönetmeliğe sahip olan ülkelere) hizmet aracıları dahil olmak üzere aktarılabilecektir.

Kişisel Verileriniz;

Ürün ve hizmetlerinizin sunulması ve tanıtılması amacıyla iş birliği yapılan veya hizmet aldığımız iş ortakları, tedarikçi olunan firmalar, bankalar, finans kuruluşları, TBB risk merkezi ve öteki gerçek ve tüzel kişilere,

Acil yardım durumlarında konumuzu tespit edecek yetkili mercilere, 

Yatırımcılar, Kuluçka merkezleri, hızlandırıcılar ve ekosistem içerisinde yer alan büyük kuruluşlara,

Sizin yetki vereceğiniz temsilci veya sorumluya,

Düzenleme ve denetleme faaliyetleri yürüten ilgili resmi makamlara, mahkeme, icra müdürlükleri gibi öteki kurumlara, kişisel verilerinizi talep edip almak için yetkili olan kurum veya kuruluşlara, 

Tanitimbayisi.com.tr ticari ilişki içerisinde olan ve halihazırda telefon numaranızı sahip olan kişilere,

Mobil hattınız üzerinden yapacağınız finans ve bankacılık işlemleri sırasında işlem ve bilgi güvenliğini sağlamak amacıyla ve de kimlik doğrulama amacıyla SIM kart değişikliği, mobil internete bağlı olduğunuz telefonun bilgileri, banka ve finans kuruluşlarına,

Tanitimbayisi.com.tr’da onaylı bir hesap olmanız halinde sistemde yer alan telefon numaranız ve e-mail adresiniz, size kritik olan bilgilendirmeler yapmaları ve çeşitli pazarlama, promosyon faaliyetlerini yürütme amacıyla ulaşabilmek için çeşitli bilgilerinize halihazırda sahip olan finans kuruluşları, Telekomünikasyon kuruluşları, kuluçka kuruluşları, yatırımlar, belediyeler, yatırımcılar ve benzeri tüzel kişilerle paylaşılabilmektedir.

8-Kişisel Verilerin Saklanması ve Korunması

Tanitimbayisi.com.tr kişisel verilerinizin barındığı ve saklandığı sunucuları KVKK’nın 12. maddesinde belirtildiği gibi kişisel verilerin hukuka aykırı yöntemlerle işlenmesini önlemek, yetkisiz olan kişilerin erişimini engellemek, muhafazalarını sağlamak için alabileceği şifreleme, erişim yöntemi gibi yazılımları ve erişimi engellemek için çeşitli fiziksel önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerinizin yetkisiz olarak başkasının eline geçmesi durumunun tespiti durumunda ise konu derhal düzenlemeye uygun ve yazılı olacak şekilde Kişisel Verileri Koruma Kuruluna bildirilmektedir.

9-Kişisel Verilerin Güncel ve Doğru Tutulması

KVKK’nın 4. maddesi gereğince Tanitimbayisi.com.tr’nin kişisel verilerinizi güncel tutması gerekmektedir. Bu nedenle müşterilerimizin doğru ve güncel bilgiler paylaşması ve bunları güncel tutması gereklidir.

10- 6698 Sayılı KVKK Bağlamında Kişisel Veri Sahibinin Hakları

6698 sayılı KVKK’nın 11.maddesi 07.10.2016 tarihinde yürürlüğe girmiş ve ilgili madde gereğince kişisel veri sahibinin hakları aşağıdaki gibidir;

Kişisel veri sahibi kişi Tanitimbayisi.com.tr’a başvurarak kendisi ile ilgili;

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Eğer kişisel verileri işlenmişse bununla ilgili bilgi edinme,

Kişisel verilerin hangi amaçla işlendiğini ve bunların yönetmeliğe uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

Yurt içinde veya yurt dışında yer alan kişilere kişisel verilerin aktarılıp aktarılmadığını öğrenme,

Kişisel verilerin yanlış veya eksik işlenmesi durumunda bunların yeniden düzenlenmesini isteme,

KVKK’nın 7. maddesinde yer aldığı gibi kişisel verilerinin yok edilip silinmesini isteme,

Yok edilmesi durumunda bu kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme ve onların da silmesine isteme,

Elde edilen verilerin otomatik olarak işlenen sistemlerde kişinin kendisi aleyhinde bir sonuç çıkması durumunda itiraz etme,

Kişisel verilerinin kanun ve yönetmeliklere aykırı olarak işlenmesi durumunda oluşacak zararları talep etme hakkına sahiptir.